Türk Dil Kurumu (TDK) Nedir - Bilgi Müzesi
arama

Türk Dil Kurumu (TDK) Nedir

  • paylaş
  • paylaş
  • admin admin
  • 1
    Loading...

TDK Nedir?

Türk Dil Kurumu Türk Dili Tetkik Cemiyeti adı ile 12 Temmuz 1932 yılında Atatürk’ün talimatı ile kurulmuştur. Cemiyet’in kurucularının hepsi milletvekili, dönemin tanınmış edebiyatçılarıdır. Samih Rıfat, Celal Sahir, Ruşen Eşref, Yakup Kadri gibi isimler ise kurucularıdır. TDK kurulma tarihi itibariyle oldukça köklü bir kurumdur. Kurumun ilk başkanı ise Samih Rıfat’tır. Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin amacı ise Türk Dili’nin öz güzelliği ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yakışır yüksekliğe eriştirmek olarak tespit edilmiştir.

Türk Dil Kurumu’nun Kuruluşu

Cemiyet ise amacını Türk Dilini inceleyen ve elde edilen neticeleri de düzenleme yolunda uygulayan bir kurumdur. Bu amaca ulaşmak içinse yol takip edilmektedir. Toplanıp ilmi müzakarelerde bulunulacaktır. TDK sözlük ne işe yarar diyenler için tam anlamlarını öğrenmenin çok önemli olduğunu belirtmeliyiz. Türk dilini incelemeye yarayacak olan malzemeyi elde etmek, eski kitaplardan ve memleketin her mıntıkasında ki halk dilinden derlemeler yapmak ve yaptırmaktır. Cemiyet mesaisinin semereleri her türlü yollarda neşre çalışmaktadır. Kurum Atatürk döneminde 1930’lu yıllarda gerçekleştirilen üç kurultayda kurumun yönetim organları seçilmiş, dil siyaseti de etkili şekilde belirlenmiştir.

TDK’nın Tarihsel Gelişimi

TDK’da ilmi bildiriler sunulup tartışılmıştır. 26 Eylül ile 5 Ekim 1932 tarihleri arasındaysa Dolmabahçe Sarayı’nda gerçekleştirilen Birinci Türk Dili Kurultayı sonunda kurumun Lügat-Istılah, Gramer ve Sentaks, Derleme adlarıyla altı kol halinde çalışmalarını sürdürmesi kabul edilmiştir. Sonraki kurultaylarda ise bu kollardan bir kısmı ayrılmıştır. Bazı kollar tekrar birleştirilmiştir. Ana çatı değiştirilmemiştir. TDK yazım kılavuzu sayesinde hatalarımızı görüp düzeltmek de oldukça önem taşır. 1934 yılında yapılan kurultayda ise Cemiyetin adı Türk Dili Araştırma Kurumu, 1936 yılında Türk Dil Kurumu adı ile belirlenmiştir.

Türk Dil Kurumu’nun Çalışmaları Hakkında

Türk Dil Kurumu çalışmalarını baştan beri iki eksen çizgisinde yürütmüştür. Türk dili hakkında araştırmalar yapmak, yaptırmak Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları da kurum tarafından yapılmıştır. Atatürk’ün kendisi Türk dili üzerinde yerli, yabancı araştırmaları incelemiştir. Dönemin bilginleri ise Türk dili üzerinde araştırmalar yapmaya sürekli olarak yönlendirmiştir.

Türk Dil Kurumu’nun Dilimize Katkıları

Türk dilinin en eski anıtları olan Göktürk yazılı metinlerin ilk iki cildi ise sağlığında yayınlanmıştır. TDK’nın tarihçesi geçmişe dayanmakta olup gerçekleştirdiği faaliyetler ve çalışmasıyla da milletimize ışık tutmaktadır. Türk Dil Kurumu dilimizi zenginleştirmek ve daha ileri seviyelere taşımak için kurulmuştur. Türk Dil Kurumunun kurulması ile birlikte dilimizde de gelişmeler yaşanmış, çağdaş Türkçe de hızlı bir arılaştırma akımı başlamıştır. Atatürk’ün öncülük ettiği Türk dilinin yabancı kökenli sözlerden temizlenmesi akımı ise 1935 güz dönemine kadar devam etmiştir. Atatürk’ün vefatından sonra da Türkçe’yi özleştirme akımı Türk aydınları arasında devamlı tartışılan bir konu haline gelmiştir.

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.