Emlak (Gayrimenkul) Nedir - Bilgi Müzesi
arama

Emlak (Gayrimenkul) Nedir

Emlak (gayrimenkul); Türkçeye Arapçadan geçmiş bir kelimedir , Arapça'da nakil yani taşımak sözcüğünden türemiştir. Önüne olumsuzluk eki eklenerek taşınmaz anlamı olarak kullanılmaktadır.
  • paylaş
  • paylaş
  • admin admin
  • 1
    Loading...

Emlak (gayrimenkul); Türkçeye Arapçadan geçmiş bir kelimedir , Arapça’da nakil yani taşımak sözcüğünden türemiştir. Önüne olumsuzluk eki eklenerek taşınmaz anlamı olarak kullanılmaktadır. Genellikle ekonomik bir terim olarak kullanılır. arsa, bahçe, bina, daire gibi her türlü taşınmaz malları kapsayan, konutların, ticari ve arsa olarak değerlendirilen mülklerin genel adıdır. Emlak ekonomik istikrarsızlıklardan ve kur hareketlerinden fazla etkilenmemesi nedeniyle, uzun vadede güvenli bir araç olarak yatımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alır. Bu kadar iniş çıkış yaşayan diğer kurlar arasında güven konusunda gerçek bir dayanak olan taşınmaz olan emlak değerleridir hiç şüphesiz…

Emlak kategorisindeki taşınmaz mallar genel olarak konut, ticari ve arsa olarak değerlendirmeye tabii tutulur. Her türlü daire, residence, ev, villa, köşk, yazlık gibi taşınmazlar konut kategorisinde değerlendirilir. Ofis, fabrika, imalathane, atölye, kamu binaları, mağaza, dükkan, depo gibi kar amacı doğrultusuna kullanılan taşınmazlar ise ticari emlak olarak değerlendirilir. Otel, motel, pansiyon gibi turistik amaçlı işletmelerin taşınmazları da ticari emlak kategorisinde yer alır.

Her türlü emlaktan alınan yıllık vergiye emlak vergisi adı verilir. Böylelikle taşınmazınız devlat tarafından korumaya alınır. Emlak vergileri arsa ve bina vergileri olmak üzere iki türdür. Emlak vergileri emlak beyannamesi doldurularak, bağlı bulunulan belediyelerin emlak birimlerine iki taksit halinde ödenir. Emlak vergi borcunu sorgulamak için gayrimenkulün bağlı olduğu belediyenin web sitesini ya da intvd.gib.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Emlakçı ise; Başkalarının taşınmazlarını alım, satım ve kiralama gibi çeşitli aracılık işlemlerinden komisyon usulü ile ticari kazanç sağlayan kişilere emlakçı adı verilir. Emlakçılar temel emlak alım satım kiralama işlemlerinin yanı sıra pazarlama, imar planı çıkartma, vergi muafiyeti alma, çap belgesi alma, emlak beyannamesi düzenleme gibi işlemlerde aracılık edebilirler. Bir kişinin yasal olarak emlakçı olabilmesi için diploma şartı aranmamakla birlikte Emlakçılar Odası’na ya da bağlı bulunduğu yerin Ticaret Odası’na kayıt yaptırması, vergi kaydının olması ve belediyeden ruhsat çıkartması gerekir. Bu konuda yasal bir boşluk olduğu herkes tarafından kabul edilmekle birlikte henüz emlakçılık tam anlamıyla yasal bir çerçeveye oturtulmuş değildir.

Gayrimenkul Danışmanı, Emlakçı ve şimdilerde Broker olarak adlandırılan mesleğin Borçlar kanununun 404. maddesindeki tanımı

Tellallık, bir akittir ki, onunla tellal, ücret mukabilinde bir akdin yapılması imkanını hazırlamaya veya akdin icrasına tavassut etmeye memur edilir. Tellallık umumi surette vekalet hükümleri caridir. Gayrimenkul tellallığı akti yazılı yapılmadıkça muteber olmaz.

(Tebliğ No: ÖSG-2003/59) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sayı: 25162 08 Temmuz 2003 Tarihli Resmi Gazete’ye göre Emlak komisyoncusu: Gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya süresiz iş sözleşmesi yaparak; taşınmazın alımı, satımı, rehin vb. aynı hak tesisi gibi tüm hukuki ve teknik işlemleri ve kiralanması konusunda aracılık eden ve kiralama sonrası hizmetleri yerine getiren, bu konularda gerektiğinde danışmanlık, bilirkişilik ve ekspertizliğini yapan ve bunlarla ilgili olarak gerekli form, beyanname vb. belgeleri doldurabilen, bu iş ve işlemleri kendi adına açılmış bir iş yerinde yapan kişi veya kuruluş.

Emlak sektörü çok geniş kapsamlı bilgi birikimine sahip olmak gerektiriyor. Bir Emlak alım satım işi yapıyorsanız müteahhidin kullanmış olduğu en ufak malzemenin kalitesine kadar bilgi sahibi olmalıyız. Çünkü deprem bölgesi olarak yer alan şehirlerde bu durum alım yapacak müşteriler için oldukça önemli bir nedendir. Bir evde aranılacak en önemli şart zelzele konusunda dayanıklılık esas olmalıdır. Bu sayede satışa konu olan gayrimenkulün güvenirliği konusunda sonuna kadar arkasında durup duramayacağımıza karar verebiliriz.

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.