Dmitri Mendeleev Kimdir - Bilgi Müzesi
arama

Dmitri Mendeleev Kimdir

Kimya alanında büyük katkı sağlayan Dmitri Mendeleev periyodik tablonun mucidi olarak bilinir.  Dimitri Mendeleyev, ilk tahsilini sürgünde iken yaptı. Dimitri Mendeleyev, Tezini "alkol ve suyun birleşmesi" konusu üzerine yaptı (1856).
  • paylaş
  • paylaş
  • admin admin
  • 1
    Loading...

Kimya alanında büyük katkı sağlayan Dmitri Mendeleev periyodik tablonun mucidi olarak bilinir.  Dimitri Mendeleyev, ilk tahsilini sürgünde iken yaptı. Dmitri Mendeleev, Tezini “alkol ve suyun birleşmesi” konusu üzerine yaptı (1856).  1858 yılında Almanya’daki Karlsruhe (Kalzrue) konferansına katıldı. Bu konferansta “Avogadro hipotezi” üzerine şiddetli tartışmalar olmuştu.

Pensilvanya ya gidip oradaki petrol kuyularını inceleyen mendeleev, Rusya’ya döndüğünde yeni damıtma sistemleri üzerinde çalışarak damıtma usullerini geliştirmeyi hedefledi.  32 yaşında St. Petersburg Üniversitesinin inorganik kimya kürsüsünde profesör oldu.

.Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki düzenlilikten yola çıkarak elde ettiği periyodik tablo, onun en büyük çalışması idi. Bu düzenleme esnasında,o güne kadar bulunamamış bazı elementlerin varlığını ve özelliklerini tahmin etti (1869). Bu buluş onun hayatı boyunca üzerinde çalıştığı en büyük çalışması oldu.

Öyle ki birkaç yıl içinde henüz dünyanın haberi dahi olmadığı bir çok element hakkında çeşitli bilgiler elde eden ve bunların keşfedilmesi mendeleev’in ünlü bir kimyacı olma yolunda önemli yol kat etmesine neden oldu. Periyodik tablo, Mendeleev’in mükemmel yorumculuğu ve üretici zekasının çarpıcı bir ürünüdür. Mendeleev’in 25 büyük kitaptan oluşan diğer çalışmaları da oldukça ilginçtir.

Ayrıca, kritik kaynama noktasını bulup, çözeltilerin hidrat teorisini geliştirmesi onun büyük bir fizikokimyacı olarak anılmasına sebep olmuştur.

Medeleev öğrenmek ve öğretmek için oldukça sarf eden bir bilim insanıydı. İlim öğrenmeyi ve bunu yaymayı en birinci vazife olarak edinen mendeleev St. Petersburg’un bir çok okulunda öğretmenlik yapmıştır.

Dmitri mendeleev; periyodik cetveli ilk oluşturduğunda 68 adet element var iken bu sayı ölümünün 1 yıl sonrasında 86 adet elemente yükselmiştir.

Bu kadar hızlı artış, kimyanın en önemli genelleştirmesi olan elementlerin periyodik tablosu sayesinde sağlanmıştı. Mendeleev hiç bir yeni element keşfedememiş olmasına rağmen, bilim dünyasına yaptığı hizmetten dolayı, 1955 yılında G.T.Seaborg başkanlığındaki Amerikalı fizikçiler tarafından sentezlenen 101 atom numaralı elemente, Dimitri Mendeleyev onuruna “mendelevyum” adı verilmiştir.

Genelde periyodik tablonun babası olarak Alman bilim adamı Julius Lothar Meyer ve Rus bilim adamı Dmitri Mendeleyev kabul edilir. Her ikisi de birbirinden habersiz olarak dikkate değer benzer sonuçlar ürettiler. Dmitri Mendeleyev atomların artan atom ağırlıklarına göre sıralandıklarında belli özelliklerin tekrarlandığını görmüştür .Daha sonra elementleri tekrarlanan özelliklerine göre alt alta sıralayarak ilk iki periyodu yedişer, sonraki üç periyodu ise onyedişer element içeren bir periyodik sistem hazırlamıştır. Dmitri Mendeleev’in hazırladığı periyodik sistemde bazı yerleri henüz keşfedilmemiş elementlerin olduğunu düşünerek boş bırakmıştır. Daha sonra bulunan skandiyum, galyum, germanyum elementleri tablodaki boşluklara yerleşmişlerdir.1895 yılında Lord Rayleigh, kimyasal olarak inert yeni bir gazı (argon) keşfettiğini bildirdi. Bu element periyodik tabloda bilinen hiçbir yere oturtulamadı.

Dmitri Mendeleev başarılı bilim adamı, kimya alanında yapmış olduğu periyodik tablonun keşfi ile kimya alanında kimyevi buluşlarda önemli bir yere sahip olmuştur. Ve kendisi 1907 yılında zatürre rahatsızlığından ölmüştür.

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.